0

Jogi nyilatkozat

ORSZÁGOS RENDEZVÉNYIRODA

JOGI NYILATKOZAT

Általános

Jelen webhelyet az Országos Rendezvényiroda Zrt. kezeli. A webhely megnyitásával Ön elfogadja, hogy a jelen Nyilatkozat kötelezi Önt. Ha nem ért egyet a Nyilatkozatban foglaltakkal, ne használja a webhelyet! Kérjük, hogy a webhely használata előtt olvassa el figyelmesen ezt a Jogi Nyilatkozatot (továbbiakban: Nyilatkozat). Ez a Nyilatkozat szabályozza a webhely és a rajta szereplő valamennyi anyag Ön általi használatát.

Szerzői jog

Az Országos Rendezvényiroda Zrt. honlapjának valamennyi tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. A webhelyen szereplő valamennyi szöveg, illusztráció, hang, szoftver és egyéb anyag a megfelelő tulajdonos engedélyével került a webhelyre, vagy szellemi tulajdonjoga, szerzői vagy védjegyjogai az Országos Rendezvényiroda Zrt. tulajdonát képezik.

Önnek jogában áll a webhely egyes részeit kinyomtatni vagy bármilyen hordozóra letölteni, és más személyekkel megosztani, feltéve hogy ezt kizárólag tájékoztató jelleggel teszi. Az Ön által készített valamennyi másolatnak tartalmaznia kell a következő szerzői jogi nyilatkozatot: „Copyright © Országos Rendezvényiroda Zrt. Minden jog fenntartva.”

Előzetes írásbeli jóváhagyásunk nélkül Önnek tilos:

  • kereskedelmi célokra használni a webhelyet, illetve annak bármely részét (vagy ezek másolatát) és/vagy a rajta szereplő más felületeket.
  • módosítani a webhelyet (vagy annak bármely részét), vagy belefoglalni azt bármilyen más műbe (például nyomtatott dokumentumba, blogba vagy harmadik fél webhelyébe).

Tartalom

A jelen webhely tartalmát a lehető leggondosabban, legjobb tudásunk szerint állítjuk össze. A webhely azonban kizárólag tájékoztató jelleggel működik. Az Országos Rendezvényiroda Zrt. nem garantálja a webhely tartalmának helyességét, naprakészségét és teljességét, sem a webhely megszakítás- és hibamentes működését.

Felelősség

Az Országos Rendezvényiroda Zrt. törekszik a weboldalon található információk frissítésére, azonban azok teljességéért, helytállóságáért, esetleges módosulásáért, hitelességéért nem vállal felelősséget. A weboldalon található linkek segítségével elérhető más weboldalakon található információkat az Országos Rendezvényiroda Zrt. nem ellenőrzi, ezek elérhetőségéért, tartalmi helyességéért felelősséget nem vállal.

A törvény által megengedett mértékig az Országos Rendezvényiroda Zrt. – ideértve annak vezetőit és alkalmazottait – ezennel kizár minden felelősséget a webhely Ön általi használata és/vagy ennek eredménye által bármilyen módon, közvetlenül és/vagy közvetetten bekövetkezett mindennemű kárért, beleértve, de nem kizárólagossággal a következők által bármilyen módon bekövetkezett és/vagy azokból bármilyen módon fakadó károkat:

  • az Ön bármely tevékenysége, melyre a webhelyen közzétett információ ösztönözte Önt;
  • a webhely használatának lehetetlensége; és
  • a webhelyen szereplő bizonyos információk helytelensége, hiányossága vagy elavultsága.

Hivatkozások

A webhely tartalmazhat olyan más webhelyekre vonatkozó utalásokat (pl. hivatkozás, banner, gomb), amelyek webhelyünk egy adott szegmenséhez kapcsolódnak. Ez nem jelenti automatikusan azt, hogy az Országos Rendezvényiroda Zrt.-nek bármilyen kapcsolata lenne ezekkel a webhelyekkel vagy tulajdonosukkal. Az ilyen webhelyekkel és a rajtuk szereplő információkkal kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállalunk.

Beküldött információ

A webhely tartalmazhat olyan más webhelyekre vonatkozó utalásokat (pl. hivatkozás, banner, gomb), amelyek webhelyünk egy adott szegmenséhez kapcsolódnak. Ez nem jelenti automatikusan azt, hogy az Országos Rendezvényiroda Zrt.-nek bármilyen kapcsolata lenne ezekkel a webhelyekkel vagy tulajdonosukkal. Az ilyen webhelyekkel és a rajtuk szereplő információkkal kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállalunk.

Adatvédelem

A jelen webhelyen keresztül megadott személyes adatok, például név és e-mail cím kezelése teljes mértékben az Adatvédelmi Nyilatkozatunknak megfelelően történik. Kérjük, figyelmesen olvassa el az Adatvédelmi Nyilatkozatot, mielőtt bármilyen információt a rendelkezésünkre bocsátana.

Kapcsolatfelvétel

Ha bármilyen kérdése vagy panasza lenne webhelyünkkel kapcsolatban, forduljon hozzánk az alábbi címen:

Országos Rendezvényiroda Zrt.
1118 Budapest, Ménesi út 85.
E-mail: info@ori.hu

Egyéb rendelkezések

Fenntartjuk a jogot a jelen Nyilatkozat előzetes értesítés nélküli módosítására és megváltoztatására a jövőben. A jelen Nyilatkozatra és a webhely Ön általi használatára Magyarország jogrendje vonatkozik.