Back to the top

Jogi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat

Általános

Jelen webhelyet a Koncert Booking Kft. kezeli. A webhely megnyitásával Ön elfogadja, hogy a jelen Nyilatkozat kötelezi Önt. Ha nem ért egyet a Nyilatkozatban foglaltakkal, ne használja a webhelyet! Kérjük, hogy a webhely használata előtt olvassa el figyelmesen ezt a Jogi Nyilatkozatot (továbbiakban: Nyilatkozat). Ez a Nyilatkozat szabályozza a webhely és a rajta szereplő valamennyi anyag Ön általi használatát.

Szerzői jog

A Koncert Booking Kft. honlapjának valamennyi tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. A webhelyen szereplő valamennyi szöveg, illusztráció, hang, szoftver és egyéb anyag a megfelelő tulajdonos engedélyével került a webhelyre, vagy szellemi tulajdonjoga, szerzői vagy védjegyjogai a Koncert Booking Kft. tulajdonát képezik.

Önnek jogában áll a webhely egyes részeit kinyomtatni vagy bármilyen hordozóra letölteni, és más személyekkel megosztani, feltéve hogy ezt kizárólag tájékoztató jelleggel teszi. Az Ön által készített valamennyi másolatnak tartalmaznia kell a következő szerzői jogi nyilatkozatot: „Copyright © Koncert Booking Kft. Minden jog fenntartva.”

Előzetes írásbeli jóváhagyásunk nélkül Önnek tilos:

  • kereskedelmi célokra használni a webhelyet, illetve annak bármely részét (vagy ezek másolatát) és/vagy a rajta szereplő más felületeket.
  • módosítani a webhelyet (vagy annak bármely részét), vagy belefoglalni azt bármilyen más műbe (például nyomtatott dokumentumba, blogba vagy harmadik fél webhelyébe).
Tartalom

A jelen webhely tartalmát a lehető leggondosabban, legjobb tudásunk szerint állítjuk össze. A webhely azonban kizárólag tájékoztató jelleggel működik. A Koncert Booking Kft. nem garantálja a webhely tartalmának helyességét, naprakészségét és teljességét, sem a webhely megszakítás- és hibamentes működését.

Felelősség

A Koncert Booking Kft. törekszik a weboldalon található információk frissítésére, azonban azok teljességéért, helytállóságáért, esetleges módosulásáért, hitelességéért nem vállal felelősséget. A weboldalon található linkek segítségével elérhető más weboldalakon található információkat a Koncert Booking Kft. nem ellenőrzi, ezek elérhetőségéért, tartalmi helyességéért felelősséget nem vállal.

A törvény által megengedett mértékig a Koncert Booking Kft. – ideértve annak vezetőit és alkalmazottait – ezennel kizár minden felelősséget a webhely Ön általi használata és/vagy ennek eredménye által bármilyen módon, közvetlenül és/vagy közvetetten bekövetkezett mindennemű kárért, beleértve, de nem kizárólagossággal a következők által bármilyen módon bekövetkezett és/vagy azokból bármilyen módon fakadó károkat:

  • az Ön bármely tevékenysége, melyre a webhelyen közzétett információ ösztönözte Önt;
  • a webhely használatának lehetetlensége; és
  • a webhelyen szereplő bizonyos információk helytelensége, hiányossága vagy elavultsága.
Hivatkozások

A webhely tartalmazhat olyan más webhelyekre vonatkozó utalásokat (pl. hivatkozás, banner, gomb), amelyek webhelyünk egy adott szegmenséhez kapcsolódnak. Ez nem jelenti automatikusan azt, hogy a Koncert Booking Kft.-nek bármilyen kapcsolata lenne ezekkel a webhelyekkel vagy tulajdonosukkal. Az ilyen webhelyekkel és a rajtuk szereplő információkkal kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállalunk.

Beküldött információ

Ha Ön bármilyen információt vagy anyagot küld nekünk, ezzel beleegyezik abba, hogy ezt az információt és anyagot tetszésünk szerint, térítésmentesen felhasználjuk, és megerősíti azt, hogy ez a használat nem sérti más személyek jogait.

Webhelyünk azon részein, ahol a webhely egyéb felhasználói által beküldött információk szerepelnek, a beküldött információkat nem ellenőrizzük, illetve nem kötelességünk az ilyen információk valódiságának megvizsgálása. Az ilyen információkért semmilyen felelősséget nem vállalunk. Fenntartjuk a jogot arra, hogy bárminemű ilyen információt bármikor, előzetes értesítés nélkül, saját belátásunk szerint szerkesszünk vagy eltávolítsunk webhelyünkről.

Adatvédelem

A jelen webhelyen keresztül megadott személyes adatok, például név és e-mail cím kezelése teljes mértékben az Adatvédelmi Nyilatkozatunknak megfelelően történik. Kérjük, figyelmesen olvassa el az Adatvédelmi Nyilatkozatot, mielőtt bármilyen információt a rendelkezésünkre bocsátana.

Kapcsolatfelvétel

Ha bármilyen kérdése vagy panasza lenne webhelyünkkel kapcsolatban, forduljon hozzánk az alábbi címen:

Koncert Booking Kft.
1118 Budapest, Ménesi út 85.
E-mail: info@ori.hu

Egyéb rendelkezések

Fenntartjuk a jogot a jelen Nyilatkozat előzetes értesítés nélküli módosítására és megváltoztatására a jövőben. A jelen Nyilatkozatra és a webhely Ön általi használatára Magyarország jogrendje vonatkozik.

Copyright © 2018 Országos Rendezvényiroda